aktuality
historie
fotogalerie
knihovní řád
ceník poplatků
odkazy
kontakty
nové knihy

Ať žije babická kultura a knihovna zvlášť!

Všechny zájemce o dobrou četbu přivítáme opět ve středu 4.1.2017
v obvyklém čase. Vlastimil Křivánek - knihovník.

SOUČASNÝ STAV

V současné době je knihovna umístěna v kulturním domě.

Výpůjční doba je každou středu v době 16,00 – 18,00 hod.

 

Aktuality

 

Upozornění

Obecní knihovna upozorňuje čtenáře, aby si nové knihy z výměnného fondu přišli vybrat již v úterý 19.11.2013 v normálním čase t.j. od 16:00 do 18:00 hod. Ve středu 20.11.2013 nebude knihovna v provozu.

 

Literární kavárna č.1

Milé děti, vážení rodiče a prarodiče, milí přátelé. Měl bych asi říct „přátelé dobré knihy a kultury vůbec“, dobrý den. Vítám vás na prvním posezení v rámci Literární kavárny, kterou připravilo OS Babičáci, ve spolupráci s Místní knihovnou, za pomoci místní hospůdky a pod patronací obecního úřadu.

Co takové posezení v kavárně a ještě k tomu literární, představuje?

- Posezení a popovídání si a to nejen o knížkách.
- Knižní typy, časopisy, ankety, nejnovější události v kultuře i jinde.
- Pro děti „Malé hrátky u pohádky“ atd., jak je uvedeno na informačním plakátku.

Tam je také uvedeno, že na našem posezení bude přivítán každý. Bez rozdílu věku. Ani registrace v knihovně není podmínkou. Podmínkou jedinou, ale podstatnou je to, že účastník této sešlosti věří a uznává jedno „moudro“, ve kterém se praví, že nejen chlebem živ je člověk. A je schopen a ochoten toto moudro uvádět do praxe právě při návštěvě naší kavárny.

Chceme, aby naše kavárna, jako taková, vám přinášela náměty „do diskuze“ ze všech oblastí kultury, i když nosnou oblastí bude přece jen literatura. Chceme dále, abyste nám v tom byli nápomocni. Proto jsme připravili anketní lístky a žádáme vás, abyste do nich uvedli vaše názory na:

- Zřízení kavárny jako takové, včetně prostředí, termínu a času
- Stálé rubriky - vzhledem k věku návštěvníků,
- Pozvání významných hostů z oblasti kultury
- Zajištění propagace
- Společné akce a vzájemná spolupráce v rámci obce atd, atd.

Budeme rádi, když anketu podepíšete.

Tolik takové krátké úvodní – spíše technické – slovo.

Přeji všem, aby se jim v naší Literární kavárně líbilo, chodili sem rádi a myslím si, že bude dobré, když ono moudro, které jsem citoval, trochu pozměníme: Nejen kulturou živ je člověk. Dobrá káva, zákusek, pro děti nějaký pamlsek jistě přispějí ke zlepšení nálady a navození správné kavárenské pohody.

Přeji vám dobrou zábavu, příjemné prožitky a za měsíc nashledanou.

Předávám vedení naší sešlosti Haně Svobodové, která má připravený program pro naše nejmenší návštěvníky.

S pozdravem „Na shledanou v knihovně!“

Vlastimil Křivánek
knihovník

 

ROK 2013


Rok 2013 můžeme prozatím považovat za rok přelomový. Zdá se, že se
v knihovně dočkáme „o kousek“ většího objemu finančních prostředků, než
v letech minulých. Pokud se tak skutečně stane jsme připraveni ve spolupráci s OÚ je využít ku prospěchu čtenářů i všech občanů.

To, že se začíná blýskat na lepší časy můžeme doložit novou objednávkou časopisů pro tento rok. Po domluvě se čtenáři jsou objednány následující časopisy: K již objednaným Vlasta a Zahrádkář jsou objednány Země světa Praktická žena, 100+1 ZZ, pro nejmenší čtenáře Sluníčko a Mateřídouška. Ještě 2 knihy pro nejmenší: Vtipnou kaši k snídani a Nemračte se na svět.

Stejně jako v loňském roce bude knihovna spolupracovat při akci Noc
s Andersenem.

S pozdravem „Na shledanou v knihovně!“

Vlastimil Křivánek
knihovník