aktuality
historie
fotogalerie
knihovní řád
ceník poplatků
odkazy
kontakty
nové knihy

CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB

Základní služby

Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací
zdarma

Další služby a náklady na evidenci čtenářů

Zápis nového čtenáře - první registrace v knihovně
10,- Kč
Evidenční polatek s platností na 12 měsíců:
- pro dospělé
10,- Kč
- pro mládež do 15 let + studenti
10,- Kč

Poplatky z prodlení

Vybírá se bez písemné upomínky
knihy a časopisy po 2 týdnech po překročení mesíční výpujční lhůty
5,- Kč

Upomínky

1. upomínka
10,- Kč
2. upomínka
15,- Kč
3. upomínka
20,- Kč
Upomínací dopis
50,- Kč

Další sankční poplatky

Náhradní čtenářská legitimace
5,- Kč
Úkony spojené s likvidací způsobené škody (při ztrátě knihy)
- jedna knihovní jednotka
cena knihy + 20,- Kč
- jeden časopis
cena časopisu + 50,- Kč
Dílčí poškození knihovní jednotky
10,- Kč
Poškození vazby knihy
50,- Kč + výše podle stupně poškození

Ostatní placené služby

Prodej vyřazených knih
smluvní ceny 5,- až 15,- Kč
Prodej vyřazených časopisů
smluvní ceny 2,- až 10,- Kč

Platnost ceníku od 3. 6. 2003