Menu
Obec Babice u Rosic
Babice u Rosic

Ochrana osobních údajů

 
OBECNÁ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UMÍSTĚNÁ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE BABICE U ROSIC

 

Obec Babice u Rosic zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Obec Babice u Rosic je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Obec Babice u Rosic, IČO 00362531, Náves 14, 664 84 Zastávka u Brna,
telefon: 546 431 739, e-mail: info@babiceurosic.cz, ID datové schránky: 8vta84z

Obec Babice u Rosic na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák, Obec Babice u Rosic, Náves 14, 664 84 Zastávka u Brna, telefon: 546 431 739, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: 8vta84z

Obec Babice u Rosic jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  • výkonu státní správy, 
  • výkonu samosprávy, 
  • zajištění interních procesů,
  • komunikace s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na obec vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je obec pověřena. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není obci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u obce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Obecná informace ke zpracování osobních údajů obce Babice u Rosic

 

Obec

Mobilní rozhlas

Rozhlas

Počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 12 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 20/14 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 24/12 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 25/15 °C